- Registracija

1
Aplikacioni kod
2
Korisnički podaci
3
Potvrda

Aplikacioni kod


Unesite Vaš aplikacioni kod

Nemate aplikacioni kod?

Postanite korisnik Šta je Principal?

Korisnički podaci

Unesite naziv advokatske kancelarije

Podaci o korisniku

Korisnički nalog

Korisnički podaci

Poštovani, ovo je prva verzija našeg novog programa; online advokatski rokovnik Principal.
Iako smo je detaljno testirali, postoji mogućnost pojavljivanja bagova (grešaka u radu programa) te Vas pozivamo da ukoliko na iste naiđete ili imate neke druge svoje ideje ili predloge, da nam ih prijavite na principal@paragraf.rs kako bismo ih što pre ispravili ili novine inkorporirali.

Molimo Vas da takođe imate razumevanja kako prema ovoj novonastaloj aplikaciji, tako i prema našim zaposlenima koji ulažu značajan trud da Principal uvrste u svoje dnevne aktivnosti i upoznaju se s njim u potpunosti.